Det har i vår tid skjedd en drastisk endring av verdensbildet til mange troende kristne og kirkesamfunn. Engelske Melanie Phillips sier i boka "Londonistan": Resultatet for kirken har blitt at tro på Gud og tiltro til de fundamentale kristne doktrinene har blitt...

les mer