Talere 2021

L

Alv Magnus

Tidligere mangeårig leder av Ungdom i Oppdrag. Utdannet sosiolog. Bor på Ottestad, Hamar.

L

Leif S. Jacobsen

Prest i Metodistkirken. Menighetsrådgiver, bibeloversetter og bibellærer. Bosatt i Fredrikstad.

L

Eva Olsvold Sundar

Forkynner. Tidligere info.ansvarlig i PYM. Arbeidet som frilansjournalist og som forkynner i IKAJ.

L

Stig Magne Heitmann

Ansatt i Åpne Dører. Utdannet teolog. Har vært studentprest, innvandrerprest, bibelskolelærer, pastor.

Talere 2020

L

Kjell Tveter

TPensjonert dr.med. Har arbeidet mye med skapelse, evolusjon og apologetikk.

L

Eva Olsvold Sundar

Forkynner. Tidligere info.ansvarlig i PYM. Arbeidet som frilansjournalist og som forkynner i IKAJ.

L

Kjell Skartveit

Lektor, samfunnsdebattant og forfatter. Nylig utgitt boka «Normløst».

L

Øyvind Hasting

Lege og psykiater. Har engasjert seg i kjønnsskifteproblematikken.