Viktige bønneemner under konferansen

 • Oppvåkning blant de kristne om den samfunnsutvikling som skjer og at de samler seg mot denne utviklingen.
 • At vi som er kristne våger å leve åpent med våre liv. Leve ærlig.  At fasadene faller.
 • Samhold blant de kristne. Tåle ulikhet og gnisninger.  Fremsnakke i stedet for baksnakke.   At Gud bringer legedom inn i sin familie.
 • Menighetsledere og pastorer må se sin oppgave å snakke om samfunnsutviklingen.
 • Be om at det skal vokse frem syndenød blant oss og at vi roper til Gud vår nød. 12,10
 • At det må vokse frem forbedere som ser dem som står frem med sine vitnesbyrd og som gir dem oppbacking.
 • At menn skal komme på banen og ta åndelig ansvar for arbeidet i Guds rike og i familien.
 • At vi som kristne er vitner og gode ambassadører gjennom den måten vi møter mennesker
 • At rektorer, lærere og andre ansatte i skolen som ser hvordan fagfornyelsen strider mot Bibelens lære, må søke sammen og få styrke til å stå opp for sannheten.
 • At læreplanens mål om kritisk tenkning kan brukes til Guds ære.
 • At barna og den oppvoksende slekt må forstå at det som undervises i strider mot naturen og dermed kan avsløre løgnen.
 • At det må vokse frem modige menn og kvinner som taler Bibelens sannhet  i samfunnsdebatten, som er villige til å betale prisen.
 • At de riktige folkene (bibeltroende kristne) må velges inn på Stortinget (gjelder alle partier)
 • Ledere i samfunnets viktige posisjoner – konge, regjering, domstoler, kommuner, universitet, skoler, helsesektoren, barnevernet