Truls Olufsen Mehus kommer ikke!

Truls Olufsen Mehus kommer ikke!

På grunn av dødsfall i familien kan han ikke komme. I stedet kommer Tone-Lise Gustavsen som arbeider sammen med Truls i Kristent Ressurssenter og er medleder i menigheten FRISK i Tønsberg. Hun har lang erfaring i å undervise på skolene om seksualitet og relasjoner....

En av de alvorlige forførelsene i vestlige kirker:

Det har i vår tid skjedd en drastisk endring av verdensbildet til mange troende kristne og kirkesamfunn. Engelske Melanie Phillips sier i boka “Londonistan”: Resultatet for kirken har blitt at tro på Gud og tiltro til de fundamentale kristne doktrinene har...
Forførelse eller forfølgelse?

Forførelse eller forfølgelse?

I mange land er dette en konkret realitet. Mange tegn tyder på at det blir mer merkbart også i vårt land. Vi spør likevel om forførelse er en større fare og aktuell realitet. Er vi blinde for forførelsen og hvordan ser den ut, i samfunnet og i menigheten? Forstår vi...