En av de alvorlige forførelsene i vestlige kirker:

5 jul, 2021

Forfatter Øyvind Hasting

Det har i vår tid skjedd en drastisk endring av verdensbildet til mange troende kristne og kirkesamfunn. Engelske Melanie Phillips sier i boka “Londonistan”:
Resultatet for kirken har blitt at tro på Gud og tiltro til de fundamentale kristne doktrinene har blitt erstattet av tilbedelse av sosial-liberalisme. Kirken sluttet med å prøve å redde menneskers sjeler og forsøkte istedet å forandre samfunnet. Den sluttet seg til den rådende doktrinen til den progressive klassen; at verdens problemer skyldes fattigdom, undertrykkelse og diskriminering.. og til budskapet fra Verdenskirkerådet: .. at problemene til de fattige folkene i sør var sosiale og økonomiske og hadde sin årsak hos det kapitalistiske Vesten og Amerika spesielt. Mirakler ble erstattet av Marx.

En kirke som blander sammen sympati for Islam og radikal Marxistisk frigjøringsteologi er i alvorlig fare. Den vil snart gi etter for antisemittisme, et naturlig resultat av det dødelige ekteskapet mellom disse ideologiene. Dette skjer allerede i vestlige kirkesamfunn, ikke bare det Anglikanske, men også i USA og i høy grad i Den norske kirke.

Hva gjør kirkene svake for denne antisemittismen? Melanie Phillips mener:
Den virkelige motoren bak .. er teologi, en som en stund nå har vært offisielt i vanære: Erstatningsteologi. En doktrine som går tilbake til de tidlige kirkefedrene som hevder at Guds løfter til jødene, inklusive Israels land var trukket tilbake fordi de fornektet Jesus som deres guddommelige Messias. (eller den moderne varianten: Oppfyllelsesteologi – at alle løftene er oppfylt i Kristus) Denne doktrinen lå bak århundrer med kristent anti-jødisk hat inntil Holocaust drev den under jorden. .. Erstatningsteologi er ikke bare en form for anti-sionisme; den angriper direkte jødisk religion, historie og identitet.. Lord Carey er enig i at erstatningsteologi er den mest betydningsfulle drivkraften bak kirkens hat mot Israel.