I mange land er dette en konkret realitet. Mange tegn tyder på at det blir mer merkbart også i vårt land. Vi spør likevel om forførelse er en større fare og aktuell realitet. Er vi blinde for forførelsen og hvordan ser den ut, i samfunnet og i menigheten? Forstår vi...

les mer