Forførelse eller forfølgelse?

11 mar, 2021

Forfatter Øyvind Hasting

I mange land er dette en konkret realitet. Mange tegn tyder på at det blir mer merkbart også i vårt land.

Vi spør likevel om forførelse er en større fare og aktuell realitet. Er vi blinde for forførelsen og hvordan ser den ut, i samfunnet og i menigheten?

Forstår vi det store spillet?

Bibelen sier klart at den som vil leve et gudfryktig liv skal bli forfulgt. Betyr det at vi har gått på kompromiss med Sannheten lenge? I så fall: På hvilken måte? Trenger vi å omvende oss? Vi ønsker å sette søkelys på vårt liv som kristne i samfunnet og hvordan forførelse og forfølgelse arter seg.

En annen side ved vår tid er uro, manglende stabilitet og økende frykt for fremtiden, manet fram av aksjonister og politikere: Klimatrussel, koronapandemi, aggressiv sekulærhumanisme og islamisme, opprør, endog i USA snakker noen om borgerkrig!

Slike secenarier får mange til å se for seg endetiden og Jesu snarlige gjenkomst.

Endetidsforkynnelse har kommet i vanry grunnet mange fantasifulle påstander, feilslåtte profetier og skremsler. Går det an å se på dette på nytt? Med både fornuft og Åndens ledelse!