Kristne synes å sitte fast i enten: Protest eller tilpasning, og «Gud er god og aksepterer alt» Hvordan komme fri fra dette? De første kristnes budskap var: Omvend dere! Hva trenger vi som enkeltmennesker og menigheter å omvende oss fra? Er det noe fundamentalt galt...

les mer