Nytt lys på endetiden

12 mar, 2021

Forfatter Øyvind Hasting

Kristne synes å sitte fast i enten: Protest eller tilpasning, og «Gud er god og aksepterer alt» Hvordan komme fri fra dette?

De første kristnes budskap var: Omvend dere! Hva trenger vi som enkeltmennesker og menigheter å omvende oss fra? Er det noe fundamentalt galt når så mange av våre barn forlater troen? Har vi selv bidratt til avkristning? Trenger vi å be storsamfunnet om tilgivelse?

«Endetiden» har blitt et vanskelig tema. Det er mange skjemaer og syn. Vi prøver å kaste lys på alternative forståelser om slikt som antikrist, opprykkelse, Israel/menigheten.

Hva er spekulasjoner og hva er ikke?