Eva O. Sundar 1-21

Åpningsmøte Gavelstad 21 “Tilpasning eller forfølgelse?”