Truls Olufsen Mehus kommer ikke!

23 jul, 2022

Forfatter Øyvind Hasting

På grunn av dødsfall i familien kan han ikke komme. I stedet kommer Tone-Lise Gustavsen som arbeider sammen med Truls i Kristent Ressurssenter og er medleder i menigheten FRISK i Tønsberg. Hun har lang erfaring i å undervise på skolene om seksualitet og relasjoner. Selv om det er trist at Truls ikke kommer, så vil Tone-Lises vinkling være midt i sentrum av vårt oppdrag: Hvordan kan vi formidle sannheten og være til støtte for den neste generasjonen? Hvordan forholder vi oss som kirke til politikk og samfunn? Jon Steinar Kjøllesdal deltar også denne dagen. Møtet er åpent for alle.