Tilpasning og forførelse. Hva som står på spill.

15 apr, 2022

Forfatter Øyvind Hasting

Dette ble skrevet i 1984 av Francis A. Schaeffer i boka “The great evangelical disaster”, på norsk: “Skjebnetime”, side 118.

Det er tankevekkende at dette er skrevet for 38 år siden i fra “God’s own country”- USA:

Tilpasning, tilpasning. Det er utrolig hvordan denne tendensen til å tilpasse seg sprer seg mer og mer. I løpet av de siste 60 år har vårt samfunn gjennomlevd en moralsk katastrofe, men hvordan har vi reagert på det. som har skjedd? Dessverre må vi si at de kristne har vært en del av katastrofen. Og enda verre, de kristnes reaksjon på dette nye har i seg selv vært en katastrofe. Hvor kan vi finne en stemme som snakker klart om dagens viktige spørsmål og gir sentrale bibelske og kristne svar på dem? Med tårer må vi si at noe slikt nesten aldri skjer og at store deler av de kristne har blitt forført av de populære strømningene i vår tid. Og enda verre: Vi må regne med at framtiden vil føre til en enda større katastrofe dersom de kristne ikke tar et standpunkt for kristen sannhet og moral og appliserer det på hele livet. For de konservative kristnes tilpasning til verden i vår tid betyr at den siste barrieren mot at samfunnet vårt skal gå i oppløsning fjernes. Når denne barrieren forsvinner vil vi få sosialt kaos og deretter en eller annen form av et totalitært styre som vil prøve å gjenopprette orden igjen.
VERDSLIGHET
Det spiller liten rolle om vi ser på denne kommende katastrofen som Guds dom (som den virkelig er) eller som uunngåelige konsekvenser av sosialt kaos.

..Å tilpasse seg verden rundt oss i vår tid er den verste form av verdslighet som tenkes kan.

Han hevder: 
- At vannskillet går på om man holder Bibelen for absolutt sann i alt den uttaler seg om  eller om man tilpasser det til tidsånden. Om menneske eller Gud er autoriteten. Bibeltroskap eller humanisme. 
- Den eneste måten å forholde oss til dagens virkelighet på for bibeltroende er konfrontasjon i kjærlighet. 

Hans tanker er høyst aktuelle også for vår tid som har kommet ennå lenger i den oppløsningen han da så var på gang. Boka "Skjebnetime" Ansgar Forlag 1986, er en utmerket appetittvekker før sommerens konferanse med dens tittel: "Sannheten tro i kjærlighet".