Samling på Gavlelstad også i 2022!

24 feb, 2022

Forfatter Øyvind Hasting

Planene er nå kommet så langt at vi kan annonsere at det blir ny konferanse i sommer::

31. Juli – 4. august.

Sett av datoen allerede nå. Innbydelse kommer før påske.