Jesu løfter til sine disipler

20 mar, 2021

Forfatter Øyvind Hasting

G. K. Chesterton skal ha sagt at Jesus lovte sine disipler 3 ting:

At de ville være:

  • Fullstendig fryktløse
  • Absurd lykkelige
  • I konstante problemer. 

Matt.10,16:  Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer! Ta dere i vare for menneskene!

Gud ønsker at vi skal utvikle en refleks i å snu enhver hindring til en mulighet for å søke Herrens vilje:

  • Når vi møter fristelser, vil han at vi søker hans styrke umiddelbart.
  • Når vi blir motløse, slik som over pandemien og andre hendelser vil han at vi gjør ham til Fredsfyrsten.
  • Når vi lider vil han at vi vender oss til ham som Den store legen.

: