Åpningsmøtet søndag 31.08.22

Innledning ved Øyvind Hasting