Arrangement 2023

21 apr, 2023

Forfatter Øyvind Hasting

Samlingen på Gavelstad 2022 ble vellykket. Ungdom i Oppdrag ønsket å videreføre arbeidet. Det var imidlertid behov for en styrking av arrangørstaben. UiO hadde en plan om å arrangere en lignende konferanse på deres hovedbase Grimerud gård ved Hamar. Det har ikke latt seg gjøre i år.

Derimot har en av de tidligere arrangørene, (Egil og Wera Werner Johansen) sammen med staben på Gavelstad gjestegård og deres organisasjon Evangelisk Misjon tatt på seg ansvaret for en ny konferanse i 2023. Vi ønsker velkommen til samling med høyaktuelt innhold!